Tokoh Islam dari generasi salaf sampai kholaf sangat banyak untuk diangkat untuk dijadikan teladan. Termasuk tokoh Islam di Indonesia sendiri.

Tokoh

Abu Abdullah bin Amr bin Ash

Abu Abdulullah bin Amr bin Ash awalnya adalah salah satu penentang keras dakwahnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam semasa di Makkah. Sering kali sahabat...
Ali Rahman
1 min read

Muhammad bin Sirin, Tegas Terhadap Ahli Bid’ah

Muhammad bin Sirin seorang ulama ahli fiqih yang penuh hati-hati, yang senantiasa berlaku baik kepada ibunya. Kata Bijak Ibnu Sirin mampu membangkitkan jiwa yang...
Ali Rahman
2 min read